Welkom!

Deze site bevat de informatie en meetgegevens van mijn zonnestroominstallatie. Deze zonnestroominstallatie is sinds 30 januari 2011 actief en bevindt zich in de dorpskern Monster van de gemeente Westland.

Sinds 14 februari 2011 wordt de opbrengst gelogd door een zelfgebouwde logger.

Zonnepanelen